יחסי ציבור בינלאומיים.


לכל מדינה נוף תקשורתי, כללי יח”צ וחוקים משלה. אם אתם מתכננים לערוך קמפיין יח”צ בינלאומי, כדאי לעבוד עם סוכנויות מקומיות, במידת האפשר, שכן הן מכירות היטב את הנורמות התרבותיות, החוקים והסטנדרטים המקומיים. רשת יחסי ציבור בינלאומית כמו GlobalCom PR Network יכולה לסייע במידה רבה מאוד, שכן מותגים עובדים עם. סוכנויות מקומיות, אך בקנה מידה עולמי