PR Quốc tế.

Mỗi quốc gia có một bức tranh toàn cảnh về ngành truyền thông khác nhau, với các quy tắc làm truyền thông và luật chơi riêng. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chiến dịch PR quốc tế, hãy làm việc với những agency địa phương vì họ chính là chuyên gia về luật, tiêu chuẩn và các nét văn hóa bản địa. Một mạng lưới PR quốc tế như GlobalCom PR Network chính là sự lựa chọn hoàn hảo, vì ngày nay, thương hiệu cần làm việc với agency địa phương nhưng ở quy mô quốc tế.