Posts

Corporate scandals can be averted with good PR

Kan skandaler undvikas?

De flesta företag slipper för det allra mesta att få tuff kritik. Skandaler är undantag och till och med att få rejält negativ publicitet i medierna är ganska ovanligt. Men när det trots allt händer kan det få besvärliga konsekvenser. Faktiskt…

Lokal närvaro, nordiska vingar och global räckvidd

Inom GlobalComPR Network har vi nu format ett nordiskt nätverk. Det handlar både om att kunna erbjuda våra kunder nordisk närvaro lika enkelt som nationell, men också att vi kan nyttja varandras specialistkunskaper. Vi pratar ofta om att…

Det är kärnorna i Äpplet som säkrar återväxten

This blog post was first published by Jakob Mjöbring, Punkt PR (Umeå, Sweden), at the Swedish magazine Resumé.  "So we need to be true to who we are. And remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple, Apple:…

PR-världen är rund

This blog post was first published by Jakob Mjöbring, Punkt PR (Umeå, Sweden), at Resumé.  Precis hemkommen från möte med vårt globala nätverk Global Com på Mallorca och man är så där uppfylld som man är när man får träffa…