Inom GlobalComPR Network har vi nu format ett nordiskt nätverk. Det handlar både om att kunna erbjuda våra kunder nordisk närvaro lika enkelt som nationell, men också att vi kan nyttja varandras specialistkunskaper. Vi pratar ofta om att världen har globaliserats, men lika ofta hamnar vi i nationella strategier och har svårt att se bortom språkgränserna. Vi vill ändra på detta. Länderna i Norden har stora likheter varför expansionen ofta kan ske smidigt och utan större förändringar i den egna organisationen initialt.

En kontakt – flera länder
Vårt nätverk innebär att du nu kan använda en kontakt för hela Norden. Vi sköter alla kontakter med byråerna runt om i Norden och allt fotarbete sköts nationellt på plats – med gedigen lokalkännedom. Det är också en stor poäng att byråerna har delvis olika experter som kan nyttjas inom nätverket. Men grunden är ägarledda byråer som har bevisat sin kompetens och framgångsrikt verkat på sin marknad i många år. Det gör att du är garanterad högsta kvalitet från dag ett av samarbetet. Inga långa ledtider, inga språkförbistringar och fullständig kontroll på alla insatser.

Byråerna i det nordiska nätverket är Punkt PR i Umeå, Waves Communications i Köpenhamn, Wise Communications i Stockholm och Drama Queen i Finland. En norsk byrå kliver också snart in i samarbetet. Förutom de nordiska byråerna har du förstås också tillgång till alla andra 70 byråer från över 60 länder som ingår i GlobalComPR Network, läs mer här.

Välkommen att höra av dig till Jakob på Punkt PR om du vill veta mer om Punkt PR eller det nordiska nätverket.